Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 010/2022VKH, sản phẩm: Cửa gỗ công nghiệp - Cửa đi, cửa sổ

Ngày tạo : 13/06/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 010/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Cửa gỗ công nghiệp - Cửa đi, cửa sổ

Đơn vị sản xuất:

Công ty cổ phần PACIFIC WOOD

Địa chỉ:

 - Văn phòng: 506/17, đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nhà máy: Số 66 đường Cộ - Cây Xoài, ấp Bình Chánh, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Phù hợp:

TCVN 9366-1:2012

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

10/6/2022 đến 09/6/2023

Các tin liên quan