Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 111-2/2023VKH (Đánh giá lần đầu), sản phẩm: dây thép kéo nguội D3 ÷ D14

Ngày tạo : 31/05/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 111-2/2023VKH (Đánh giá lần đầu)

Chứng nhận sản phẩm:

Dây thép kéo nguội D3 ÷ D14.

Đơn vị sản xuất:

Công ty cổ phần lưới Hàn Thiên Phú

Địa chỉ:

- Trụ sở: 33 Bàu Cát 6, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nhà máy: Ô 1, Lô B13, Đường D1, Khu Công Nghiệp Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

Phù hợp:

TCVN 6288:1997

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

01/06/2023 đến 31/05/2026

 

Các tin liên quan