Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 148-1/2024VKH

Ngày tạo : 31/05/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 148-1/2024VKH

Chứng nhận sản phẩm:

- Bột bả tường ngoại thất BĐ19;

- Bột bả tường nội thất BĐ19.

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH Binh đoàn 19.

Địa chỉ:

Khu 7, thôn Phù Lao, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.

Phù hợp với:

TCVN 7239:2014.

Phương thức đánh giá sự phù hợp:

Phương thức 1.

Giấy chứng nhận có giá trị:

từ ngày 31 tháng 5 năm 2024 đến ngày 30 tháng 5 năm 2025.

 

Các tin liên quan