Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 030-1/2023VKH, sản phẩm: bê tông thương phẩm mác M100, M150, M200, M250, M300, M350, M400, M450

Ngày tạo : 30/08/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 030-1/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Bê tông thương phẩm mác M100, M150, M200, M250, M300, M350, M400, M450.

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH bê tông Mê Kông Thương Tín.

Địa chỉ:

- Trụ sở: 26/7A Chánh Hưng, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Xưởng sản xuất 2: Ấp 1, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Xưởng sản xuất 3: Bãi Hưng Điền, số 17 đường An Lạc, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phù hợp với:

TCVN 9340:2012

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

ngày 18/8/2023 đến ngày 26/02/2024

 

Các tin liên quan