Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 210/2023VKH, sản phẩm: Tro xỉ tại kho chứa làm vật liệu san lấp

Ngày tạo : 14/07/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 210/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro xỉ tại kho chứa làm vật liệu san lấp

Đơn vị sản xuất:

Công ty  cổ phần lương thực thực phẩm SAFOCO.

Địa chỉ:

79 Phạm Văn Đồng, khu phố 1, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đơn vị thu gom, vận chuyển:

Công ty TNHH ECO ENERGY.

Địa chỉ:

TT16A, Tam Đảo, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

10/7/2023 đến 09/7/2024

 

Các tin liên quan