Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 420-2/2023VKH

Ngày tạo : 16/11/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 420-2/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Cọc bê tông cốt thép - tiết diện vuông

- Cọc tiết diện 200x200 mác 300, 350, 400;

- Cọc tiết diện 250x250 mác 300, 350, 400;

- Cọc tiết diện 300x300 mác 300, 350, 400;

- Cọc tiết diện 350x350 mác 300, 350, 400;

- Cọc tiết diện 400x400 mác 300, 350, 400.

Đơn vị sản xuất:  

Công ty Cổ phần bê tông Tây Đô

Địa chỉ:

Trụ sở: Km 14, QL 91, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.          

Nhà máy: 168 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.                                                    

Phù hợp:

TCVN 9394:2012

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

từ ngày 06 tháng 11 năm 2023 đến ngày 05 tháng 11 năm 2026.

(Giấy chứng nhận này sẽ được duy trì hiệu lực sau các lần đánh giá

giám sát vào tháng 10/2024 và 10/2025)

 

Các tin liên quan