Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 125/2023VKH-1, sản phẩm: Song chắn rác

Ngày tạo : 18/01/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 125/2023VKH-1

Chứng nhận sản phẩm:

Song chắn rác

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Thành Hưng

Phù hợp:

TCVN 10333-3:2016

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

08/01/2024 đến 08/01/2025

 

Các tin liên quan