Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 496/2023VKH, sản phẩm: Vữa khô trộn sẵn - vữa trát, mác M5, M7,5 và M10 và vữa xây, mác M5, M7,5 và M10

Ngày tạo : 22/12/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 496/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

- Vữa khô trộn sẵn - vữa trát, mác M5, M7,5 và M10;

- Vữa khô trộn sẵn - vữa xây, mác M5, M7,5 và M10.

Đơn vị sản xuất:

Công ty cổ phần đầu tư GMC GROUP.

Địa chỉ:

Số 43/58A Hoàng Đạo Thành, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Phù hợp:

TCVN 4314:2022

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

từ ngày 18 tháng 12 năm 2023 đến ngày 17 tháng 12 năm 2024.

 

Các tin liên quan