Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 055/2024VKH

Ngày tạo : 11/04/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 055/2024VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Hỗn hợp xỉ nhôm và tro xỉ đốt than theo tỷ lệ khối lượng: 01 xỉ nhôm và 03 tro xỉ đốt than làm vật liệu san lấp.

Đơn vị thu gom, xử lý chất thải:

Công ty TNHH môi trường Quý Tiến.

Địa chỉ:

Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, Thị Xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Phù hợp với:

TCVN 12249:2018.

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

từ ngày 11/4/2024 đến ngày 10/4/2025.

 

Các tin liên quan