Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 359/2023VKH, sản phẩm: tro đáy nhiệt điện tại silô làm vật liệu san lấp

Ngày tạo : 16/11/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 359/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro đáy nhiệt điện tại silô làm vật liệu san lấp.

Đơn vị sản xuất:

Nhà máy điện - Công ty TNHH Hưng nghiệp FORMOSA.

Địa chỉ:

KCN Nhơn Trạch III, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

Đơn vị phân phối:

Công ty TNHH môi trường MÊ KÔNG.

Địa chỉ:

232-234 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

từ ngày 30 tháng 10 năm 2023 đến ngày 29 tháng 10 năm 2024.

 

Các tin liên quan