Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 177-2/2024VKH, sản phẩm: Gạch ốp lát ép bán khô

Ngày tạo : 05/07/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 177-2/2024VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch ốp lát ép bán khô

Nhà sản xuất:

Công ty TNHH VITTO Phú Lộc.

Địa chỉ:

Lô CN 3-10-12 Khu công nghiệp La Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

Phù hợp với:

BS EN 14411:2016

Phương thức đánh giá sự phù hợp:

Phương thức 5.

Giấy chứng nhận có giá trị:

từ ngày 28 tháng 6 năm 2024 đến ngày 27 tháng 6 năm 2027.

Giấy chứng nhận này sẽ được duy trì hiệu lực sau các lần thông báo kết quả đánh giá giám sát vào tháng 6/2025 và 6/2026.

 

Các tin liên quan