Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 124-2/2022VKH, sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương

Ngày tạo : 12/07/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 124-2/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Sơn tường dạng nhũ tương

Đơn vị sản xuất:

Công ty Cổ phần Sơn Hoa Phượng

Phù hợp:

TCVN 8652:2012

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

04/7/2022 đến 04/7/2023

 

Các tin liên quan