Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 302/2023VKH, sản phẩm: Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa - Cát hạt thô.

Ngày tạo : 19/09/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 302/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa - Cát hạt thô.

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH Khánh Tân Long An.

Địa chỉ:

Ấp Chợ, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Phù hợp:

TCVN 7570:2006

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

ngày 19/9/2023 đến ngày 18/9/2024.

 

Các tin liên quan