Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 029/2020VKH, sản phẩm: Khóa cửa có tay nắm

Ngày tạo : 22/03/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 029/2020VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Khóa cửa có tay nắm

Đơn vị được cấp:

Công ty cổ phần Nhật Bản

Phù hợp:

TCVN 5762:1993

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

24/3/2022 đến ngày 23/3/2023

Các tin liên quan