Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 091-2/2022VKH

Ngày tạo : 26/05/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 091-2/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông tự chèn

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH xây dựng và Sản xuất Thành Huy

Phù hợp:

TCVN 6476 : 1999

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

27/5/2022 đến 26/5/2022

Các tin liên quan