Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 318/2023VKH, sản phẩm: xỉ đáy lò tại chân si lô, phân xưởng nhiệt điện làm vật liệu san lấp

Ngày tạo : 22/09/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 318/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

xỉ đáy lò tại chân si lô, phân xưởng nhiệt điện làm vật liệu san lấp.

Đơn vị sản xuất: 

Nhà máy Alumin nhân cơ - Công ty nhôm Đắk Nông - TKV.

Địa chỉ:

Thôn 11, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam.

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

ngày 08 tháng 9 năm 2023 đến ngày 07 tháng 9 năm 2024.

 

Các tin liên quan