Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 253-2/2023VKH, sản phẩm: Bột trét tường nội thất - SP/DV/SD Interior; Bột trét tường ngoại thất - SP/DV/SD Exterior

Ngày tạo : 29/11/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 253-2/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

+ Bột trét tường nội thất  - SP/DV/SD Interior;

+ Bột trét tường ngoại thất - SP/DV/SD Exterior.

Đơn vị sản xuất:

Công ty cổ phần sản xuất thương mại Tâm Thành Long.

Địa chỉ:

- Trụ sở: 91 Trần Hưng Đạo, khóm Bình Long 2, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Nhà máy: 624 QL 91, ấp Bình Phú 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang.

Phù hợp:

TCVN 7239:2014

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

từ ngày 18 tháng 9 năm 2023 đến ngày 17 tháng 9 năm 2026.

 

Các tin liên quan