Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 101-2/2020VKH, sản phẩm: Vữa (keo) chít mạch loại CG1

Ngày tạo : 03/05/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 101-2/2020VKH

Chứng nhận sản phẩm:

vữa (keo) chít mạch loại CG1

Đơn vị được cấp:

Công ty CP kinh doanh sản xuất VLXD Hoàn Mỹ

Phù hợp:

TCVN 7899-3:2008

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

23/02/2022 đến 22/02/2023

Các tin liên quan