Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 232-1/2021VKH, sản phẩm: Gạch Bê tông tự chèn M200 và M250

Ngày tạo : 27/11/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 232-1/2021VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch Bê tông tự chèn M200 và M250, kích thước 300x300x50mm.

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH Thuận Phát Thành.

Địa chỉ:

Số 5B QL91B, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.                                            

Phù hợp:

TCVN 6476:1999

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

06/12/2022 đến 05/12/2023

 

Các tin liên quan