Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 420-1/2023VKH, sản phẩm: bê tông thương phẩm mác M150, M200, M250, M300, M350, M400, M450, M500

Ngày tạo : 16/11/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 420-1/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Bê tông thương phẩm mác M150, M200, M250, M300, M350, M400, M450, M500.

Đơn vị sản xuất: 

Công ty Cổ phần bê tông Tây Đô

Địa chỉ:

Trụ sở: Km 14, QL 91, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.          

Nhà máy: 168 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.                                                    

Phù hợp:

TCVN 9340:2012

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

từ ngày 06 tháng 11 năm 2023 đến ngày 05 tháng 11 năm 2026.

(Giấy chứng nhận này sẽ được duy trì hiệu lực sau các lần đánh giá

giám sát vào tháng 10/2024 và 10/2025)

 

Các tin liên quan