Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 056/2022VKH, sản phẩm: Hỗn hợp xỉ nhôm và tro xỉ đốt than theo tỷ lệ khối lượng: 01 xỉ nhôm và 03 tro xỉ đốt than

Ngày tạo : 26/05/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 056/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Hỗn hợp xỉ nhôm và tro xỉ đốt than theo tỷ lệ khối lượng: 01 xỉ nhôm và 03 tro xỉ đốt than

Đơn vị thu gom, xử lý chất thải: 

Công ty TNHH môi trường Quý Tiến

Địa chỉ:

Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, Thị Xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu, Việt Nam.

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

27/5/2022 đến 26/5/2023

Các tin liên quan