Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 125/2022VKH, sản phẩm: tro bay tại chân silo phân xưởng nhiệt điện của nhà máy Alumin Nhân cơ làm vật liệu san lấp

Ngày tạo : 20/07/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 125/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

tro bay tại chân silo phân xưởng nhiệt điện của nhà máy Alumin Nhân cơ làm vật liệu san lấp

Đơn vị sản xuất:

Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV

Địa chỉ:

Thôn 11 , Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông, Việt Nam.

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

19/7/2022 đến 18/7/2023

Các tin liên quan