Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 240/2023VKH, sản phẩm: Bê tông siêu tính năng UHPC cường độ nén đến 160MPa

Ngày tạo : 26/09/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 240/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Bê tông siêu tính năng UHPC cường độ nén đến 160MPa.

Đơn vị sản xuất:

Công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức 1

Địa chỉ:

Số 234, đường ĐT 747, Khu phố Tân Lương, phường Thạnh Phước, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

 Phù hợp:

NF-P18-470:2016

 Chứng nhận:

theo phương thức 5

 Hiệu lực:

28 tháng 6 năm 2023 đến ngày 27 tháng 6 năm 2026

 

Các tin liên quan