Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 125/2023VKH, sản phẩm: Nắp và song chắn rácQR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 125/2023VKH, sản phẩm: Nắp và song chắn rác

Ngày tạo : 30/05/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 125/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Nắp và song chắn rác

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Thành Hưng

Phù hợp:

TCVN 10333-3:2016

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

26/5/2023 đến 26/5/2024

 

 

Các tin liên quan