Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 067-2/2024VKH, sản phẩm: vữa (keo) chít mạch, mã hiệu CG1

Ngày tạo : 07/03/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 067-2/2024VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Vữa (keo) chít mạch, mã hiệu CG1.

Đơn vị sản xuất:

Công ty CP kinh doanh sản xuất VLXD Hoàn Mỹ.

Địa chỉ:

Số 43/58A Hoàng Đạo Thành, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Phù hợp với:

TCVN 7899-3:2008.

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

từ ngày 05 tháng 3 năm 2024 đến ngày 04 tháng 3 năm 2025.

 

Các tin liên quan