Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 036/2020VKH, sản phẩm: Vữa khô trộn sẵn - vữa xây M5,0, vữa hoàn thiện thô M7,5, vữa hoàn thiện thô M10

Ngày tạo : 19/09/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 036/2020VKH

Chứng nhận sản phẩm:

- Vữa khô trộn sẵn - vữa xây M5,0;

- Vữa khô trộn sẵn - vữa hoàn thiện thô M7,5;

- Vữa khô trộn sẵn - vữa hoàn thiện thô M10.

Đơn vị sản xuất:

Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản vĩ đạt

Địa chỉ:

Thôn Tân Mỹ, Xã Hòa Phú, Huyện Tây Hoà, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam.

Phù hợp:

TCVN 4314:2003

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

27/4/2022 đến 26/4/2023

 

Các tin liên quan