Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 111-1/2023VKH (Đánh giá lần đầu), sản phẩm: Lưới thép hàn đường kính từ D3 đến D14, ô lưới từ 50mm đến 2000mm; Lưới thép hàng rào mạ kẽm đường kính từ D3 đến D10, ô lưới từ 25mm đến 400mm

Ngày tạo : 31/05/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 111-1/2023VKH (Đánh giá lần đầu)

Chứng nhận sản phẩm:

-        Lưới thép hàn đường kính từ D3 đến D14, ô lưới từ 50mm đến 2000mm;

-        Lưới thép hàng rào mạ kẽm đường kính từ D3 đến D10, ô lưới từ 25mm đến 400mm.

Đơn vị sản xuất:

Công ty cổ phần lưới Hàn Thiên Phú

Địa chỉ:

- Trụ sở: 33 Bàu Cát 6, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nhà máy: Ô 1, Lô B13, Đường D1, Khu Công Nghiệp Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

Phù hợp:

TCVN 1651-3:2008

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

01/06/2023 đến 31/05/2026

 

Các tin liên quan