Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 121-1/2023VKH, sản phẩm: tro xỉ nhiệt điện đốt than tại chân silo làm phụ gia khoáng cho xi măng

Ngày tạo : 07/06/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 121-1/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro xỉ nhiệt điện đốt than tại chân silo làm phụ gia khoáng cho xi măng

Đơn vị sản xuất:

Công ty nhiệt điện Mông Dương

Địa chỉ:

Khu 8, Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Phù hợp:

TCVN 6882:2016

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

09/6/2023 đến 08/6/2026

Giấy chứng nhận này sẽ được duy trì hiệu lực sau các lần đánh giá giám sát vào tháng 5/2024 và 5/2025.

 

Các tin liên quan