Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 056-1/2020VKH, sản phẩm: tro xỉ nhiệt điện đốt than tại chân silo làm phụ gia khoáng cho xi măng

Ngày tạo : 16/06/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 056-1/2020VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro xỉ nhiệt điện đốt than tại chân silo làm phụ gia khoáng cho xi măng

Đơn vị sản xuất:

Công ty nhiệt điện Mông Dương

Địa chỉ:            

Khu 8, Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Phù hợp:

TCVN 6882:2016

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

09/6/2022 đến 08/6/2023

Các tin liên quan