Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 121/2020VKH, sản phẩm: tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô

Ngày tạo : 27/09/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 121/2020VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô

Đơn vị sản xuất:

Công ty nhiệt điện Mông Dương

Địa chỉ:

Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Phù hợp:

TCVN 12660:2019

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

28/9/2022 đến 27/8/2023

 

Các tin liên quan