Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 102-2/2024VKH, sản phẩm: gạch ốp lát ép bán khô

Ngày tạo : 26/04/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 102-2/2024VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch ốp lát ép bán khô

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH VITTO - VP.

Địa chỉ:

Lô 1, Khu vực A, Khu CN Tam Dương II, Thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Phù hợp với:

ISO 13006:2018

Phương thức đánh giá sự phù hợp:

Phương thức 5.

Giấy chứng nhận có giá trị:

từ ngày 15 tháng 4 năm 2024 đến ngày 14 tháng 4 năm 2027.

Giấy chứng nhận này sẽ được duy trì hiệu lực sau các lần thông báo kết quả đánh giá giám sát vào tháng 4/2025 và 4/2026.

 

Các tin liên quan