Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 504/2023VKH, sản phẩm: Lưới thép hàn chế tạo từ thép vuốt nguội D4 đến D12

Ngày tạo : 27/12/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 504/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Lưới thép hàn chế tạo từ thép vuốt nguội D4 đến D12.

Đơn vị sản xuất:

Công ty cổ phần thương mại và xây dựng SQS 18.

Địa chỉ:

Tổ dân phố Phong Cốc, phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.                                               

Phù hợp:

TCVN 1651-3:2008

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

từ ngày 25 tháng 12 năm 2023 đến ngày 24 tháng 12 năm 2026.

(Giấy chứng nhận hợp chuẩn này sẽ được duy trì hiệu lực sau các lần đánh giá

giám sát vào tháng 12/2024 và 12/2025)

 

Các tin liên quan