Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 232-2/2021VKH, sản phẩm: Gạch TERAZO

Ngày tạo : 27/11/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 232-2/2021VKH

Chứng nhận sản phẩm:

+ Gạch TERAZO, kích thước 300 x 300 x 50 mm;

+ Gạch TERAZO, kích thước 300 x 300 x 30 mm;

+ Gạch TERAZO, kích thước 400 x 400 x 30 mm.

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH Thuận Phát Thành.

Địa chỉ:

Số 5B QL91B, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.                                            

Phù hợp:

TCVN 7744:2013

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

06/12/2022 đến 05/12/2023

 

Các tin liên quan