Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 108-1/2022VKH, sản phẩm: Hỗn hợp tro bay nhà máy điện - công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa và xỉ than (tro đáy) theo tỷ lệ 1:1 về khối tích làm vật liệu san lấp

Ngày tạo : 27/07/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 108-1/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Hỗn hợp tro bay nhà máy điện - công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa và xỉ than (tro đáy)  theo tỷ lệ 1:1 về khối tích làm vật liệu san lấp

Đơn vị thu gom và phối trộn:

Công ty cổ phần đầu tư và tiếp vận Mê Kông.

Địa chỉ:

232-234 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

25/7/2022 đến 24/7/2023

 

Các tin liên quan