Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 019-1/2023VKH (Đánh giá lần đầu), sản phẩm: lưới thép hàn

Ngày tạo : 23/02/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 019-1/2023VKH (Đánh giá lần đầu)

Chứng nhận sản phẩm:

Lưới thép hàn.

- Lưới ô vuông: A4 đến A12; E4 đến E12 và F4 đến F12.

- Lưới ô chữ nhật: B5 đến B12.

Đơn vị sản xuất:

Công ty cổ phần cơ khí - xây lắp - thương mại Minh Cường

Địa chỉ:

Km 10 - Quốc Lộ 3, Cầu Đôi, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội.

Phù hợp:

TCVN 9391:2012

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

24/02/2023 đến 23/02/2026

 

Các tin liên quan