Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 514-7/2023VKH

Ngày tạo : 05/03/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 514-7/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

1. Chậu rửa đặt bàn bằng sứ kiểu Active, hiệu American Standard, Kích thước 495*403*195mm, Mã 0950-WT (CL0950I-6DACTLA): 25 cái.

2. Chậu rửa âm bàn bằng sứ, kiểu Activa, hiệu American Standard, Kích thước 600*422*209mm, Mã TI-0459-WT (CCAS0440-1000410F0): 150 cái.

Thuộc lô hàng nhập khẩu sau:

+ Hợp đồng số: 7200124086 ngày 13/11/2023 và  7200126156 ngày 16/01/2024

+ Hoá đơn số:                  2103005580        Ngày:        16/02/2024;

+ Danh mục hàng hoá:    2103005580        Ngày:        16/02/2024;

+ Vận đơn số:                  BKKB74517        Ngày:        21/02/2024;

+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số: 106101424550        ngày        27/02/2024.

+ Cửa khẩu nhập: Cảng Nam Đình Vũ

+ Nhà sản xuất: LIXIL THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED.

+ Địa chỉ nhà sản xuất: 1/6 Moo 1, Phaholyothin Road Km.32, Klong-Neung Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailand.

Được nhập khẩu bởi:

Công ty TNHH LIXIL Việt Nam.

Địa chỉ:

Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD.

Chứng nhận:

theo phương thức 7.

 

Các tin liên quan