Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 514-26/2023VKH

Ngày tạo : 17/05/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 514-26/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

1. Chậu rửa mặt đặt âm bàn kiểu Concept, chất liệu bằng sứ, hiệu American Standard. Kích thước 461*461* 191mm, mã 1010881C00. Thái Lan LIXIL THAILAND: 30 cái

2. Chậu rửa âm bàn bằng sứ, kiểu Activa, hiệu American standard. Kích thước 600*422*209mm, mã TI-0459-WT (CCAS0440-1000410F0). Thái Lan LIXIL THAILAND: 50 cái

Thuộc lô hàng nhập khẩu sau:

+ Hợp đồng mua bán (sales contract) số:  7200128605 ngày 15/04/2024.

+ Hoá đơn (Invoice) số: 2103080750 ngày 26/04/2024.

+ Danh mục hàng hoá (Packing list) số: 2103080750 ngày 26/04/2024.

+ Vận đơn (Bill of lading) số: 1059221180 ngày 02/05/2024.

+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số: 106268528550 ngày 14/05/2024.

+ Cảng nhập khẩu: Cảng Nam Đình Vũ - Hải Phòng.

+ Nhà sản xuất: LIXIL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

+ Địa chỉ nhà sản xuất: 1/6 MOO 1, PHAHOLYOTHIN ROAD KM.32, KLONG-NEUNG KLONG LUANG, PATHUMTHANI 12120, THAILAND.

Được nhập khẩu bởi:

Công ty TNHH LIXIL Việt Nam.

Địa chỉ:

Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD.

Chứng nhận:

theo phương thức 7.

 

Các tin liên quan