Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 514-5/2023VKH

Ngày tạo : 04/03/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 514-5/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

 1. Tiểu nam cảm ứng dùng điện Lynbrook bằng sứ, hiệu American Standard, Kích thước

780*425*372 mm, Mã WP-6519AC (CCAS6519-3120410F0), Trung Quốc/HUA MEI SANITARY WARE Co., Ltd: 120 chiếc.

2. Tiểu nam treo tường New Contour bằng sứ, hiệu American Standard, Kích thước 354*324*758mm, Mã WP-6737T (CCAS6737-3200410F0), Trung Quốc/HUA MEI SANITARY WARE Co., Ltd: 30 chiếc.

3. Tiểu nam treo tường Lynbrook bằng sứ, hiệu American Standard , Kích thước 425*372x780mm, Mã WP-6509B (CCAS6509-3100410C0), Trung Quốc/HUA MEI SANITARY WARE Co., Ltd: 11 chiếc.

4. Tiểu nam treo tường Lynbrook bằng sứ, hiệu American Standard, Kích thước 425*372*780mm Mã WP-6509T (CCAS6509-3200410C0), Trung Quốc/HUA MEI SANITARY WARE Co., Ltd: 4 chiếc.

5. Tiểu nam treo tường New Contour bằng sứ, hiệu American Standard, Kích thước 354*324*758mm, Mã WP-6737B (CCAS6737-3100410F0), Trung Quốc/HUA MEI SANITARY WARE Co., Ltd: 8 chiếc.

6. Chậu sứ âm bàn kiểu Loven, hiệu American Standard, Kích thước 440*350*193mm,

Mã 1016392080, Trung Quốc/HUA MEI SANITARY WARE Co., Ltd: 40 chiếc.

Thuộc lô hàng nhập khẩu sau:

+ Hợp đồng mua bán (sales contract) số:  7200124056 ngày 13/11/2023 ; 7200125379 ngày 22/12/2023; 7200126128 ngày 15/01/2024 ; 7200126149 ngày 16/01/2024.

+ Hoá đơn (Invoice) số: E-2024-008-Vietnam ngày 29/01/2024.

+ Danh mục hàng hoá (Packing list) số: E-2024-008-Vietnam ngày 29/01/2024.

+ Vận đơn (Bill of lading) số: BSJHK0074781 ngày 03/02/2024.

+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số: 106089891460 ngày 21/02/2024

+ Cảng nhập khẩu: Cảng Hải An - Hải Phòng.

+ Nhà sản xuất: HUA MEI SANITARY WARE CO., LTD.

+ Địa chỉ nhà sản xuất: TAI HE DONG QINGXIN QINGYUAN GUANGDONG 511800, P.R. CHINA.

Được nhập khẩu bởi:

Công ty TNHH LIXIL Việt Nam.

Địa chỉ:

Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD.

Chứng nhận:

theo phương thức 7.

 

Các tin liên quan