Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 514-20/2023VKH

Ngày tạo : 03/05/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 514-20/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Chậu rửa treo tường bằng sứ hiệu Grohe, kích thước 485*700*165mm, mã 3956400H, Ý, GROHE: 03 cái

Thuộc lô hàng nhập khẩu sau:

+ Hợp đồng mua bán (sales contract) số:  LVN_GROHE_3187734 ngày 04/02/2024

+ Hoá đơn (Invoice) số: 6000018984 ngày 07/02/2024

+ Danh mục hàng hoá (Packing list) số: 176259076 ngày 07/02/2024

+ Vận đơn (Bill of lading) số: BREB14696 ngày 19/02/2024

+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số:  106219424510 ngày 19/04/2024.

+ Cảng nhập khẩu: Cảng Nam Đình Vũ - Hải Phòng

+ Doanh nghiệp xuất khẩu: Grohe Pacific Pte. Ltd.

+ Địa chỉ doanh nghiệp xuất khẩu: 180 Clemenceau Avenue # 06-02 Haw Par Centre Singapore 239922.

+ Cảng nhập khẩu: Cảng Nam Đình Vũ - Hải Phòng.

+ Doanh nghiệp xuất khẩu: Grohe Pacific Pte. Ltd.

+ Địa chỉ doanh nghiệp xuất khẩu: 180 Clemenceau Avenue # 06-02 Haw Par Centre Singapore 239922.

Được nhập khẩu bởi:

Công ty TNHH LIXIL Việt Nam.

Địa chỉ:

Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD.

Chứng nhận:

theo phương thức 7.

 

Các tin liên quan