Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 395-3/2023VKH, sản phẩm: Gạch bê tông có trát

Ngày tạo : 05/02/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 395-3/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông có trát

-    Gạch đặc kích thước 80 x 80 x 180, mác M7,5;

-    Gạch đặc kích thước 60 x 95 x 200, mác M7,5;

-    Gạch 6 lỗ kích thước 80 x 120 x 180, mác M7,5.

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH sản xuất vật liệu xây dựng Nam Hoàng Ngân.

Địa chỉ:

Thửa đất số 1225, tờ bản đồ số 26, đường DH615, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Phương thức chứng nhận: 

Phương thức 5.

Giấy chứng nhận có giá trị:

từ ngày 01 tháng 02 năm 2024 đến ngày 07 tháng 11 năm 2024.

 

Các tin liên quan