Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 513-27/2023VKH

Ngày tạo : 07/06/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 513-27/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Chậu rửa đặt bàn bằng sứ màu trắng mờ (kèm bộ vít cố định, không kèm bộ thoát xả), hiệu TOTO kích thước 420x460x177mm Mã LS903MTVN#CMW. Việt Nam/TOTO VIETNAM CO.,LTD: 05 bộ

Thuộc lô hàng nhập khẩu sau:

+ Hợp đồng mua bán (sales contract) số: 5140121814 ngày 01/04/2024 và 5140122030 ngày 05/04/2024.

+ Hoá đơn (Invoice) số: IV202404-0185 ngày 24/04/2024.

+ Danh mục hàng hoá (Packing list) số: IV202404-0185 ngày 24/04/2024.

+ Vận đơn (Bill of lading) số: JSEVNE40041 ngày 14/05/2024.

+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số: 10630315696 ngày 27/05/2024.

+ Cảng nhập khẩu: Cảng Nam Hải Đình Vũ - Hải Phòng.

+ Nhà sản xuất: TOTO VIETNAM CO.,LTD.

+ Địa chỉ nhà sản xuất: Lô F-1, F-2, F-3, F-4, Khu Công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Việt Nam.

Được nhập khẩu bởi:

Công ty TNHH TOTO Việt Nam.

Địa chỉ:

Lô F-1, F-2, F-3, F-4, Khu Công nghiệp Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam.

Nhà xuất khẩu:

TOTO LTD.

Địa chỉ:

1-1, NAKASHIMA 2-CHOME, KOKURAKITA-KU KITAKYUSHU, 802-8601 JAPAN.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD.

Chứng nhận:

theo phương thức 7.

 

Các tin liên quan