Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 513-20/2023VKH

Ngày tạo : 03/05/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 513-20/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

 1.  Xí bệt 1 khối bằng sứ màu trắng loại CS901KVT#NW1 (kèm phụ kiện bình xối, phụ kiện thoát xả, bộ nắp rửa tự động), kích thước 468x800x565mm, có lắp thiết bị thu phát sóng vô tuyến cự ly ngắn, hiệu TOTO Nhật Bản, TOTO LTD.

2. Xí bệt 1 khối bằng sứ màu trắng loại CS900VT#NW1 (kèm phụ kiện bình xối, phụ kiện thoát xả, bộ nắp rửa tự động), kích thước 468x800x565mm, có lắp thiết bị thu phát sóng vô tuyến cự ly ngắn, hiệu TOTO Nhật Bản, TOTO LTD.

3. Xí bệt 1 khối bằng sứ màu trắng loại CS901VT#NW1 (kèm phụ kiện bình xối, phụ kiện thoát xả, bộ nắp rửa tự động), kích thước 468x800x565mm, có lắp thiết bị thu phát sóng vô tuyến cự ly ngắn, hiệu TOTO Nhật Bản, TOTO LTD.

4. Bệ xí bệt 1 khối bằng sứ màu trắng loại CS902VT#NW1 (kèm phụ kiện bình xối, phụ kiện thoát xả, bộ nắp rửa tự động), kích thước 468x800x565mm, có lắp thiết bị thu phát sóng vô tuyến cự ly ngắn, hiệu TOTO Nhật Bản, TOTO LTD.

5. Bệ xí bệt 1 khối bằng sứ màu trắng loại CS903KVT#NW1 (kèm phụ kiện bình xối, phụ kiện thoát xả, bộ nắp rửa tự động), kích thước 468x800x565mm, có lắp thiết bị thu phát sóng vô tuyến cự ly ngắn, hiệu TOTO Nhật Bản, TOTO LTD.

Nhà sản xuất: TOTO LTD.

Địa chỉ nhà sản xuất: 2-1-1, NAKASHIMA, KOKURAKITA-KU, KITAKYUSHU- CITY, FUKUOKA, 802-8601, JAPAN.

Được nhập khẩu bởi:

Công ty TNHH TOTO Việt Nam.

Địa chỉ:

Lô F-1, F-2, F-3, F-4, Khu Công nghiệp Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD

Phương thức chứng nhận:

Phương thức 1.

Giấy chứng nhận có giá trị:

từ ngày 03/5/2024 đến ngày 02/5/2025

 

Các tin liên quan