Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 514-3/2023VKH

Ngày tạo : 31/01/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 514-3/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Bồn cầu 1 khối bằng sứ, kiểu Signature, không kèm nắp, hiệu American Standard (Bệ xí bệt) mã CCAS1880-111A410F0, nhà sản xuất Lixil AS Sanitary Manufacturing (Tianjin)/ Trung Quốc: 100 bộ;

Thuộc lô hàng nhập khẩu sau:

+ Hợp đồng nhập khẩu số/ Purchase order No: 7200123717 ngày 01/11/2023;

+ Hóa đơn số/ Invoice No: LIXILVIET03-23 ngày 22/12/2023;

+ Danh mục hàng hóa số/ Packing list No:LIXILVIET03-23 ngày 22/12/2023;

+ Vận đơn số/ Sea Waybill No: PLITJ4E16499 ngày 30/12/2023;

+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số/ Import goods declaration No: 106044050450 ngày 24/01/2024.

Được nhập khẩu bởi:

Công ty TNHH LIXIL Việt Nam.

Địa chỉ:

Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD.

Chứng nhận:

theo phương thức 7.

 

Các tin liên quan