Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 227/2021VKH (Đánh giá giám sát lần 1), sản phẩm: Gạch bê tông

Ngày tạo : 26/11/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 227/2021VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông.

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH xây dựng và trang trí nội thất Vạn Gia

Địa chỉ:

Số 10/22 đường Trần Nhân Tông, phường Thanh Sơn, thành phố  Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Phù hợp:

QCVN16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

26/11/2022 đến 25/11/2023

 

 

Các tin liên quan