Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 122/2021VKH (Đánh giá giám sát lần 2), sản phẩm: Gạch bê tông đặc M10 mã hiệu TH105DA; Gạch bê tông rỗng M7,5 mã hiệu TH105N2

Ngày tạo : 08/12/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 122/2021VKH (Đánh giá giám sát lần 2)

Chứng nhận sản phẩm:

- Gạch bê tông đặc M10 mã hiệu TH105DA;

- Gạch bê tông rỗng M7,5 mã hiệu TH105N2.

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH MTV Tuấn Hưng.

Địa chỉ:

Thôn Cầu Quất - xã Tú Thịnh - huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên Quang.

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

từ ngày 16 tháng 9 năm 2023 đến ngày 15 tháng 9 năm 2024.

 

Các tin liên quan