Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 041/2023VKH, sản phẩm: Kính hộp bán cường lực 24mm IGU Glass - 6C HS (KNG4224DD)#2 + 12 Air + 6C HS

Ngày tạo : 15/03/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 041/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Kính hộp bán cường lực 24mm IGU Glass - 6C HS (KNG4224DD)#2 + 12 Air + 6C HS.

Hãng sản xuất:

CS Eco Glass (M) SDN BHD - Malaysia.

Được nhập khẩu bởi:

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại công nghệ Wintech.

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

17/3/2023 đến ngày 16/3/2024

 

Các tin liên quan