Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 513-22/2023VKH

Ngày tạo : 13/05/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 513-22/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

1. Chậu rửa đặt trên bàn bằng đá nhân tạo kèm bộ thoát xả (không kèm ống thải) loại PJS01WE#GW màu trắng bóng, kt 632x404x154(mm). Nhãn hiệu TOTO, mới 100%.

2. Chậu đặt trên bàn bằng đá nhân tạo kèm bộ thoát xả (không kèm ống thải) loại PJS06WE#GW màu trắng bóng, kt 600x380x120(mm). Nhãn hiệu TOTO, mới 100%.

3. Chậu đặt trên bàn bằng đá nhân tạo kèm bộ thoát xả (không kèm ống thải) loại PJS07WE#GW màu trắng bóng, kt 600x380x150(mm). Nhãn hiệu TOTO, mới 100%.

Nhà sản xuất:

NANJING TOTO CO., LTD.

Địa chỉ nhà sản xuất:

No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, Nanjing, Jiangsu Province, China.

Được nhập khẩu bởi:

Công ty TNHH TOTO Việt Nam.

Địa chỉ:

Lô F-1, F-2, F-3, F-4, Khu Công nghiệp Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD

Phương thức chứng nhận:

Phương thức 1.

Giấy chứng nhận có giá trị:

từ ngày 14/5/2024 đến ngày 13/5/2025.

 

Các tin liên quan