Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 122/2021VKH, sản phẩm: Gạch bê tông đặc M10 mã hiệu TH105DA, Gạch bê tông rỗng M7,5 mã hiệu TH105N2

Ngày tạo : 20/10/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 122/2021VKH

Chứng nhận sản phẩm:

-           Gạch bê tông đặc M10 mã hiệu TH105DA;

-           Gạch bê tông rỗng M7,5 mã hiệu TH105N2.

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH MTV Tuấn Hưng

Địa chỉ:

Thôn Cầu Quất - xã Tú Thịnh - huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên Quang.

Phù hợp:

QCVN16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

16/9/2022 đến 15/9/2023

 

Các tin liên quan