Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 513-9/2023VKH

Ngày tạo : 25/03/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 513-9/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

1. Bệ tiểu nam treo tường bằng sứ màu trắng loại USWN900A#XW đã gồm van cảm ứng tự động dùng pin, kt 420x380x920(mm). Nhãn hiệu TOTO,       

Trung Quốc, TOTO EASTCHINA CO., LTD

2, Bồn tiểu nam treo tường bằng sứ màu trắng loại USWN902AE#XW, đã gồm van cảm ứng tự động chạy bằng điện, kt 390x380x660(mm). Nhãn hiệu TOTO, Trung Quốc, TOTO EASTCHINA CO., LTD

Nhà sản xuất:

TOTO EASTCHINA CO., LTD.

Địa chỉ nhà sản xuất:

No.1108 Nanle Road, Songjiang Industrial Park, Shanghai, China.

Giấy chứng nhận ISO 9001 của nhà sản xuất số:

CN06/01626 cấp lần đầu ngày 27/06/2006; cấp lại ngày 27/06/2021; hết hạn ngày 26/06/2024.

Được nhập khẩu bởi:

Công ty TNHH TOTO Việt Nam.

Địa chỉ:

Lô F-1, F-2, F-3, F-4, Khu Công nghiệp Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD

Phương thức chứng nhận:

Phương thức 1.

Giấy chứng nhận có giá trị:

từ ngày 25/3/2024 đến ngày 24/3/2025.

 

Các tin liên quan