Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 514-1/2023VKH

Ngày tạo : 19/01/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 514-1/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

+ Chậu rửa  dương vành bằng sứ mã 39311000, GROHE Trung Quốc: 07 bộ;

+ Chậu rửa bằng sứ mã 39124001, GROHE Ấn Độ: 02 bộ;

+ Chậu rửa đặt bàn mã 39125001, GROHE Ấn Độ: 04 bộ;

+ Chậu rửa dương vành mã 39291000, GROHE Trung Quốc: 01 bộ

Thuộc lô hàng nhập khẩu sau:

+ Hợp đồng nhập khẩu số: LVN-GROHE-3172856;

+ Hóa đơn số: 6000018046 ngày 14/12/2023;

+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số: 106023706720 và 106023712430 ngày 16/01/2024.

Được nhập khẩu bởi:

Công ty TNHH LIXIL Việt Nam.

Địa chỉ:

Thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD.

Chứng nhận:

theo phương thức 7.

 

Các tin liên quan